vervolg

hebben de koppen bij elkaar gestoken en gepraat over de vormgeving van een leven dat minder van ons vergt. Daarbij hebben we twee schijnbaar eenvoudige vragen geformuleerd: ‘Waarom doe ik eigenlijk niet wat ik zou willen doen’ én:  ‘Wat weerhoudt me om dat wél te doen?’

Dit wil niet zeggen dat er geen andere onderwerpen ter tafel (kunnen) komen. We hebben wel een reeks programmaonderdelen, maar we doceren niet. We zetten onszelf in als gesprekspartners in een groepsproces dat flexibel is en waarvoor wij het draagvlak bieden én hebben.

Omdat het, wat ons betreft, zonnig en ongedwongen mag zijn, hebben we een overeenkomst gesloten met een hele mooie locatie op Ibiza waar de deelnemers zullen verblijven en de cursus plaatsvindt.

Aangezien dit de eerste keer is dat we in deze specifieke vorm samenwerken, hebben we de prijs laag kunnen houden. Wij gaan ook van jullie leren, vandaar.

Daarbij hebben we twee schijnbaar eenvoudige vragen geformuleerd: ‘Waarom doe ik eigenlijk niet wat ik zou willen doen’ én: ‘Wat weerhoudt me om dat wél te doen?’.

Dit wil niet zeggen dat er geen andere onderwerpen ter tafel (kunnen) komen. We hebben wel een reeks programmaonderdelen, maar we doceren niet. We zetten onszelf in als gesprekspartners in een groepsproces dat flexibel is en waarvoor wij het draagvlak bieden én hebben.

Omdat het, wat ons betreft, zonnig en ongedwongen mag zijn, hebben we een overeenkomst gesloten met een hele mooie locatie op Ibiza waar de deelnemers zullen verblijven en de cursus plaatsvindt.

Aangezien dit de eerste keer is dat we in deze specifieke vorm samenwerken, hebben we de prijs laag kunnen houden. Wij gaan ook van jullie leren, vandaar.