Partnership

1. Zijn de prioriteiten in balans
Zonder gezamenlijke prioriteiten is het opbouwen van een duurzaam partnership een utopie. Deel met elkaar wat het partnership betekent voor je businessplanning en -resultaten. Prioriteiten en verwachtingen zijn dan razendsnel helder. Durf te stoppen als de prioriteiten voor het opbouwen van een succesvol partnership (te) sterk verschillen.

2. Transparantie van wederzijdse behoeften, verwachtingen, cultuur
Elke partner heeft zijn eigen redenen en motieven voor een partnership, dat is prima. Zoals resellership, het ontbreken van bepaalde expertise, toegang verkrijgen tot een bepaalde markt, verkorting van de time to market of het verkrijgen van marktaandeel. Bespreek je verwachte benefits en spreek eerlijk uit wanneer je het partnership succesvol vindt. En nu de grootste adder on het gras. Iedere partij heeft eigen ideeën over de wijze waaróp (samen-) gewerkt wordt; de missie en bedrijfscultuur. Normen en waarden. Neem de tijd voor deze discussie, want verschillen kunnen op dit gebied onoverbrugbaar zijn.

3. Wees eerlijk over wat je wel en niet kunt
Spreek daarom uit wat je deadlines zijn, hoeveel tijd en geld je maximaal wilt en kunt investeren. Want voor resources en budgetten is altijd een plafond. Benoem ook eerlijk de zwakkere competenties binnen je organisatie, welke een risico kunnen vormen voor een succesvolle samenwerking. Hiermee manage je correcte verwachtingen en voorkom je overbelasting van je collega’s en organisatie. Vertrouwen is de basis. Durf je kwetsbaar en open op te stellen hierin. Het lijkt een open deur maar gaat ook nog vaak fout: doe nooit goedbedoelde beloftes welke je niet waar kunt maken.

4. De driehoek van talenten
Om een partnership in beide organisaties te implementeren en aan het rollen te houden, zijn 3 ‘talenten’ voorwaardelijk. Het eerste talent is de visionair of entrepreneur. Die is er meestal wel, want anders was je waarschijnlijk niet in gesprek gekomen. Deze ziet dingen voordat ze er zijn, is creatief en enthousiasmeert. De tweede is de projectleider. Getting things done. Volharden, organiseren en escaleren tot er staat wat is afgesproken. De derde is de procespersoon. Deze voelt perfect aan of afspraken en kwaliteit voldoende worden geborgd. En zorgt voor aanvullende processen en systemen, die feilloos worden gecommuniceerd en geïmplementeerd.

5. Schoenmaker blijf bij je leest
Je hebt beide expertises, kennis en ervaring die de ander niet heeft. Zoek actief naar elkaars sterke punten en laat dat de basis zijn voor de samenwerking. Hiermee realiseer je de meeste toegevoegde waarde en de beste kwaliteit. De meerwaarde van de samenwerking moet duidelijk zijn. Daarnaast moet je elkaar ook het vertrouwen geven om dat stuk te doen waar de ander het beste in is. Laat de controlfreak in jezelf thuis bij een samenwerking om echt succesvol te zijn.