Frank van der Laan

Ik help organisaties bij verandering door een gerichte aanpak/methodiek in te zetten op het snijvlak van nieuwe processen/ werkwijze en de beweging van de medewerkers hierbij. Verandermanagement, met de focus op mens en cultuuromslag. Mijn uitdaging ligt in het creëren van de optimale balans. Het inzetten van de Lean Doorbraak Methode zorgt voor draagvlak, creativiteit en een gemeenschappelijke focus. De methode zorgt ervoor dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden direct in de dagelijkse praktijk te implementeren zijn en veranderingen aanzienlijk sneller worden beetgepakt. Ons programma is inzetbaar als ‘Kick-start’, ‘Doorstart’ of ‘Boost’ bij cultuurverandering. Onze aanpak zit dan ook niet in iets ‘opleggen’, maar juist ‘verleggen’. Het resultaat wordt met name bepaald door het bij elkaar brengen van kwantiteit en kwaliteit, door processen aan menscapaciteit te koppelen. We leveren praktische, werkbare oplossingen en implementeren deze d.m.v. interim management, training en coaching on the job in een vaak complexe werkomgeving.

Specialties:
-customer delight principes ‘verbinden’ tussen medewerkers en organisatiestrategie.
-sales delight performance in commerciële processen borgen.
-motivatie workshops delight-performance
-systemisch coachend leiderschap in de lijn
-stimuleren en ontwikkelen van operationeel management met complexe inrichting van processen.